Thành ngữ Kyoto – Edo

STT

Thành ngữ

Hình minh họa

Giảng nghĩa

1.

“Issun saki wa yami”

Trước mắt tối thui

Không thể biết trước được tương lai.

2.

“Rongo yomi no rongo shirazu”

Đọc luận ngữ chỉ biết luận ngữ

“Tử viết : Đức bất quả, tất hữu luân”

-Mật mã hả?

Giỏi lý thuyết, dở thực hành.

3.

“Hari no ana kara ten wo nozoku”

Nhìn trời qua lỗ kim

Ếch ngồi đáy giếng.

4.

“Nikai kara megusuri”

Nhỏ thuốc mắt từ tầng hai

Giải pháp nửa vời, không có tác dụng.

5.

“Hotoke no kao mo sando”

Mặt Phật cũng chỉ có ba

Người tốt đến đâu thì cũng có lúc nổi giận, tương tự như “Quá tam ba bận”, khuyên người ta đừng làm những chuyện quá đáng.

6.

“Heta no nagadangi”

Nói dài nói dai nói dở

– Và…Sau đó…Cũng chính là…Từ nay về sau…

7.

“Toufu ni kasugai”

Ghim đậu hũ lại với nhau

–Gia vị à?

Làm chuyện phí công vô ích

8.

“Jigoku no sata mo kaneshidai”

Án phạt dưới địa ngục cũng tùy theo tiền

-Hê hê…

Có tiền mua tiên cũng được

9.

“Ringen ase no gotoshi”

Lời vua nói ra như giọt mồ hôi

-Ừ! Không sai!

Không lấy lại được, tương tự như câu “Quân vô hí ngôn”

10.

“Nuka ni kugi”

Đóng đinh vào cám gạo

– A! Như vậy gạo sẽ có một mùi vị đặc biệt!

– Không phải ý đó đâu!

Làm chuyện phí công vô ích

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều