[Tiếng Nhật giao tiếp] – “Phân nhóm” giao tiếp dễ dàng (p1)

Trước tiên từ ngữ sẽ được chia thành 3 nhóm:

Nhóm I: 敬語表現 (Kính ngữ, dùng khi nói với giáo viên, khách hàng, người ngoài (gia đình, công ty, cấp trên)

Nhóm II: 普通の言い方 (Cách nói hàng ngày, nói với đồng nghiệp, người ngang hàng hoặc chỉ nhỉnh hơn mình 1 chút về trình độ)

Nhóm III: 友達言葉 (nói với bạn bè thân thiết, người trong gia đình, người dưới mình)

Hỗ trợ học Hán Tự

20:22:39, 17-09-2014
3075 Lượt xem