Trợ từ “Ga” lập luận trái ngược

*GA có nghĩa là “nhưng” hoặc “mặc dù”.Sự ngụ ý này là “mặc dù các tình huống này”.

Ví dụ:
-Samui desu ga,dekakemashita.
Samui:Lạnh
ga:mặc dù,nhưng
dekakemashita:đã đi ra ngoài.
Mặc dù trời lạnh nhưng tôi đã đi ra ngoài.

-byouki desu ga,shigoto ni ikimasu.
byouki:bệnh
ga:nhưng
shigoto:việc làm
ikimasu:đi
Tôi bệnh nhưng tôi sẽ đi làm.

*Ga thường được dùng ở cuối mệnh đề với mệnh đề sau cùng được ngụ ý nhưng không được nói ra.Điều này có tác dụng làm mềm hóa sự trao đổi,vói cả hai người nói đều hiểu ý nghĩa của những gì không được nói ra.

Ví dụ
-ikitakatta desu ga
ikitakatta: đã muốn đi

Hỗ trợ học Hán Tự

09:54:14, 27-10-2014
2397 Lượt xem