Động từ tiếng Nhật thông dụng nhất

Th8 23

Trong chuyên mục học mẫu câu cơ bản tiếng Nhật kỳ này, học tiếng Nhật chia sẽ đến các bạn bài học: Tôi đói, tôi khát nói tiếng Nhật thế nào?

Th8 08

Trong chuyên mục học mẫu câu cơ bản tiếng Nhật kỳ này, học tiếng Nhật chia sẽ đến các bạn bài học: Có thể và không thể bằng tiếng Nhật

Th8 08

Trong chuyên mục học Mẫu câu cơ bản tiếng Nhật kỳ này, học tiếng Nhật chia sẽ đến các bạn bài học: Hỏi tại sao? Như thế nào bằng tiếng Nhật

Th8 08

Hỏi làm gì? Ở đâu bằng tiếng Nhật

Th8 08

Trong chuyên mục Mẫu câu cơ bản tiếng Nhật kỳ này, học tiếng Nhật chia sẽ đến các bạn bài học: Hỏi khi nào? ai bằng tiếng Nhật

Th8 08

Trong chuyên mục học Mẫu câu cơ bản tiếng Nhật kỳ này, học tiếng Nhật chia sẽ đến các bạn bài học: Giới thiệu người khác bằng tiếng Nhật

Th8 08

Trong chuyên mục Mẫu câu cơ bản tiếng Nhật kỳ này, học tiếng Nhật chia sẽ đến các bạn bài học: Các câu căn bản nhất của tiếng Nhật

Th8 08

Những câu chào hỏi thông dụng bằng tiếng Nhật

Th8 08

Trong chuyên mục Mẫu câu cơ bản tiếng Nhật kỳ này, học tiếng Nhật chia sẽ đến các bạn bài học: Tự giới thiệu bằng tiếng Nhật

Th8 08

Mức lương Bình Quân tại Nhật

Th8 06

Ngữ pháp tiếng Nhật3,347 lượt xemThông Báo Mở lớp học tiếng Nhật miễn phí qua Skype Hạn chót 1/8/2016 Để đăng ký học các bạn thự c hiện các bước. 1. Subscribe/Đăng ký kênh youtube Để sau khi học có thể ôn bài lại. 2. Add nick Skype DayTiengNhatBan để có thể chát trực tiếp […]

Th8 01

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật