Hỏi khi nào? ai bằng tiếng Nhật

Trong chuyên mục Mẫu câu cơ bản tiếng Nhật kỳ này, học tiếng Nhật chia sẽ đến các bạn bài học: Hỏi khi nào, ai bằng tiếng Nhật

1次の電車は何時ですか?Chuyến tàu kế khởi hành lúc nào?
2会議は何時からですか?Cuộc họp bắt đầu lúc mấy giờ?
3何時につけば、 いいですか?Tôi nên đến lúc mấy giờ?
4出発は何時ですか?Chúng ta sẽ khởi hành lúc nào?
5お話があるんですが、 いつなら、いいですか?Khi nào chúng ta có thể nói chuyện được?
6あの人、だれ?Đó là ai thế?
7責任者は、 だれですか?Ai chịu trách nhiệm việc này?
8彼、 だれと話してるの?Anh ấy đang nói chuyện với ai vậy?
9この傘、 だれのですか?Cây dù này của ai?

Có thể thấy, việc học mẫu câu hỏi khi nào, ai bằng tiếng Nhật đã giúp ích được rất nhiều người trong quá trình học tập. Chính vì vậy, bạn đừng bỏ qua các từ ngữ cùng tổng hợp các cách học tiếng Nhật hiệu quả giúp bản thân nhớ lâu trên nhé.

Dạy Tiếng Nhật Bản

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật