Có thể và không thể bằng tiếng Nhật

Có thể và không thể bằng tiếng Nhật

1できます。Tôi có thể làm được.
2それは、 できません。Tôi không thể làm việc đó.
3これ、借りても、 いいですか?Tôi có thể mượn cái này được không?
4それ、 見せてもらえますか?Có thể cho tôi xem được không?
5これ、 修理してもらえますか?Có thể sửa giúp tôi cái này được không?
6これは必要です。Tôi cần cái này
7それは、いりません。Tôi không cần nó.
8ちょっと待ってください。Làm ơn chờ một chút.
9現金が必要ですか?Chúng ta có cần mang tiền mặt không?
10もうひとつ、 ください。Vui lòng cho tôi một cái nữa.

Có thể thấy, việc học các mẫu câu cơ bản tiếng Nhật về chủ đề “Có thể và không thể bằng tiếng Nhật” đã giúp ích được rất nhiều người trong quá trình học tập. Chính vì vậy, bạn đừng bỏ qua các từ ngữ cùng tổng hợp các cách học tiếng Nhật hiệu quả giúp bản thân nhớ lâu trên nhé.

Các mẫu câu tham khảo khác:

Tự học tiếng Nhật

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật