tiếng nhật cơ bản

Chào tất cả các bạn!

Qua một khoảng thời gian dạy tiếng Nhật online qua Skype.

Tôi nhận thấy rằng việc HỌC TIẾNG NHẬT online qua skype quá tuyệt vời.

các điểm lợi nhất:

  1. Khả năng tập trung gần như tuyệt đối (vì dùng tai phone nên không thể không tập trung)
  2. Khả năng đàm thoại tự tin hẵn (Vì không nhìn thấy ai nên nói rất tự nhiên), nhờ vậy khi ra làm việc mạnh dạng hẵn.
  3. Khi mất thời gian và chi phí đi lại.
  4. Khi nghỉ vẫn được ôn lại bài or cho học lớp sau để bổ sung kiến thức.
  5. ……

LỊCH KHAI GIẢNG —> LINK CHI TIẾT

tieng nhat co ban

Nếu các bạn tự học thì các bạn hãy tham khảo nội dung được đăng ở website khá đầy đủ cho các bạn tự học

  1. Tham khảo lịch Khai giảng-> CHI TIẾT
  2.  Tài liệu miễn phí JLPT từ N1,N2,N3,N4,N5 -> CHI TIẾT
  3. Cách chia toàn bộ các THỂ TRONG TIẾNG NHẬT -> CHI TIẾT
  4. DANH SÁCH 1000 CHỮ HÁN DỂ HỌC <==XEM CHI TIẾT
  5. Tham khảo từ vựng chuyên ngành XEM CHI TIẾT

 

Tập hợp Tài liệu học tiếng Nhật 

1. Từ điển Hán tự

http://daytiengnhatban.com/tu-dien/tu-dien-han-tu

2. Sổ tay từ Vựng tiếng Nhật

http://daytiengnhatban.com/tai-lieu-tham-khao/tu-vung-khac

3. Tiếng Nhật chuyên ngành

http://daytiengnhatban.com/tai-lieu-tham-khao/tu-vung-chuyen-nganh

4. Tính từ trong tiếng Nhật

http://daytiengnhatban.com/tai-lieu-tham-khao/tinh-tu-2

5. Động từ trong tiếng Nhật

http://daytiengnhatban.com/tai-lieu-tham-khao/dong-tu-tai-lieu-tham-khao

6. Phó từ trong tiếng Nhật

http://daytiengnhatban.com/tai-lieu-tham-khao/pho-tu-tai-lieu-tham-khao

7. Học tiếng Nhật qua Video

http://daytiengnhatban.com/tai-lieu-tham-khao/hoc-qua-video

8. Cách học Hán tự và 1000 Chữ Hán dễ học 

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

08:34:09, 03-10-2015
6262 Lượt xem