Biểu đồ về động từ “Hanasu / Nói”

*Trong  biểu đồ sau đây, bạn sẽ thấy các dạng đã được chia của một mẫu các động từ tiếng Nhật

Hanasu / Nói

 

Gốc từ: Hanas Ngoại động từ
Khẳng định phủ định
Hiện tại Đơn giản hanasu hanasanai
Lịch sự hanashimasu hanashimasen
Quá khứ Đơn giản hanashita hanasanakatta
Lịch sự hanashimashita hanashimasen deshita
Danh Động từ (dạng -te) hanashite hanasanaide
hanasanakute
Sự giả định Đơn giản hanasu darou hanasanai darou
Lịch sự hanasu deshou hanasanai deshou.
Đơn giản hanaso hanasumai
Lịch sự hanashimashou
Mệnh lệnh Đơn giản hanase hanasuna
Lịch sự hanashite kudasai hanasanaide kudasai
Điều kiện hanaseba hanasanakereba
hanashitara hanasanakattara

Hỗ trợ học Hán Tự

15:54:10, 07-11-2014
3809 Lượt xem