Ngữ pháp tiếng Nhật “Danh từ hóa “

Học tiếng Nhật Bản – Ngữ pháp tiếng Nhật “Danh từ hóa động từ”

 

*Các động từ hoặc các mệnh đề có thể được danh từ hóa, hoặc được tạo thành danh từ, bằng cách sử dụng no hoặc koto ngay phía sau. Lưu ý rằng koto thì trang trọng hơn và có thể được dùng làm vị ngữ: no ít được trang trọng và không thể được dùng ở vị trí vị ngữ.

Ví dụ:

-Watakushi wa taberu no ga daisuki desu.
Tôi thích ăn rất nhiều.
Ryouko suru no wa tanoshii desu.
Tôi thích đi du lịch.
-Anata ga itta koto wa tadashii desu.
Những gì bạn nói là đúng.
-Miru koto wa shinjiru koto desu.
Xem là tin
-Suru yori iu no wa kantan desu.
Nói thì dễ hơn làm.
-Yamada san wa oshieru no o yamemashita.
Ông Yamada nghĩ dạy.

 

Học tiếng Nhật Bản

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật