Hội Thoại – Giao tiếp | Dạy Tiếng Nhật Bản | Page 4
hoi thoai

Hương: はい, そこです. そこは トイレ です.
Hương: vâng, là chỗ đó.Chỗ đó là nhà vệ sinh.
Lan: あそこはよくしつですか.