Trợ từ “Mo” Nhấn mạnh

**Ý nghĩa này của MO là “thậm chí” trong câu nhấn mạnh

Ví dụ:

-Ano Amerikajin wa, sashimi mo tabemasu.
Ano Amerikajin:Người MỸ đó
sashimi:cá sống
mo:thậm chí
tabemasu:ăn
Người MỸ đó thậm chí ăn cá sống.
-Ichi doru mo arimasen
Ichi: một
doru: đô la
mo:thậm chí
Tôi thậm chí không có 1 đô la.

 

Học tiếng Nhật Bản

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật