Trợ từ “Wa” từ đánh dấu chủ đề trong tiếng Nhật

Học tiếng Nhật Bản – Trợ từ “Wa”  dùng để đánh dấu chủ đề

 

-Như các bạn đã biết WA dùng để đánh dấu chủ đề, chắc bạn tự hỏi làm thế nào để một cụm từ là chủ đề ,được đánh dấu bằng WA, hay chủ ngữ, được đánh dấu bằng GA ? Cả hai đều trong giống như chủ ngữ của câu.

-Các bạn hãy nghĩ chủ đề như một lời bình luận về một điều gì đó đã được giới thiệu trong bài đàm thoại,hoặc đó là phần kiến thức thông thường hoặc kiến thức chung. Hiểu theo cách thông thường, WA có thể có nghĩa là “nói về”hoặc”về phần”.

Ví dụ:

-Kimura san wa, gakusei desu.
WA: từ đánh dấu chủ đề
GAKUSEI: sinh viên
DESU: là
Anh kimura là một sinh viên.(Nói về anh Kimura,anh ta là một sinh viên)
-Ninhonjin wa, hashi wo tsukaimasu
WA,WO : từ đánh dấu chủ đề
HASHI: đũa
TSUKAIMASU: dùng,sử dụng
Người Nhạt dùng đũa(còn đố với người Nhật,họ dùng đũa)

 Lưu ý:

WA là một từ chỉ chủ đề cũng có thể theo sau những gì trông giống như một tân ngữ,hoặc một cụm từ hoặc môt mệnh đề như trong tiếng Anh.

Ví dụ:

-Asagonhan wa hachiji ni tabemashita
ASAGOHAN: bữa sáng
WA: đánh dấu chủ đề
HACHIJI: 8 giờ
NI: lúc
TABEMASHITA: ăn
Tôi đã ăn sáng vào lúc 8 giờ(Nói về bữa ăn sáng,tôi đã ăn vào lúc 8 giờ)

Hoặc

-Hachiji ni wa asagohan wo tabemashita
Tôi đã ăn điểm tâm vào lúc 8 giờ(Nói về 8 giờ,khi đó tôi đã ăn điểm tâm)
Hoặc
-Asagohan wo tabeta no wa hachiji deshita
Tôi đã ăn bữa sáng vào lúc 8 giờ(thời gian tôi đã ăn bữa điểm tâm là 8 giờ)

 

Hỗ trợ học Hán Tự

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật