Trợ từ tiếng Nhật “HODO” Phạm vi hoặc mức độ

Học tiếng Nhật Bản – Trợ từ HODO Phạm vi hoặc mức độ trong tiếng Nhật

 

HODO có nghĩa là “nhiều bằng” hoặc “như”…và nó thường trong cấu trúc phủ định,mặc dù ý nghĩa là khẳng định.

Ví dụ: 

-Watakushi wa, anata hodo ioggashiku arimasen.
ioggashiku arimasen:không bận
Tôi không bận rộn bằng bạn.
-Kore hodo oishii mono wa arimasen.
không có gì ngon như thế này.
-Ashi ga itaku naru hodo arukimashita.
Tôi đã đi bộ nhiều đến nỗi chân của tôi đau.

Khoảng, xấp xỉ – Với những thứ có thể được đếm, hodo có nghĩa là khoảng hoặc xấp xỉ

Ví dụ: 

-Sen en hodo desu
Nó khoảng 1000 Yên
-Isshuukan hodo de dekimasu.
Nó có thể được làm trong khoảng một tuần.

 

Học tiếng Nhật Bản

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật